skip to Main Content
Menu

Shugoshin – Tửu hộ thần, vị thần bảo vệ người uống rượu bia, bảo vệ tương lai Việt


Gần 40% số vụ tai nạn giao thông do bia rượu gây ra, nhưng con số này trong thực tế còn cao hơn nhiều lần và hậu quả của nó còn khủng khiếp hơn những gì người ta có thể tưởng tượng.

Đừng để thành “sự đã rồi”, rồi mới muộn màng nói “giá như”; đừng để tương lai cả gia đình khép lại chỉ vì chén rượu ly bia trong khi chính bạn có thể tránh một cách rất dễ dàng.

Giải rượu Nhật Bản Shugoshin – Sự lựa chọn cho hạnh phúc.

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
Back To Top
Đặt Mua